2013/2014. година

 

1.

ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА

На почетку школске године се у портфолио одлаже иницијални тест или било који рад који илуструје почетно стање.

Затим наставник, заједно са ученицима, формира листу критеријума за свој наставни предмет. Ова листа се током године проширује по потреби. Пример:

1primer liste kriterijuma

Током сваког квартала ученик бира бар један од својих радова који жели да приложи у свој портфолио. То може бити пано, модел, текст са цртежима, и сл. По потреби рад се или фотографише или скенира. Ученик попуњава лист у којем образлаже зашто је изабрао баш тај рад:
2učeničke beleške - kopija

Крајем квартала наставник попуњава лист у којем образлаже напредовање ученика, препоруке за даљи рад и понашање ученика:
5za portfolio učenika

А ученик попуњава лист:
4_______ ____, __ ____

За сваки наставни предмет: 1 разред – 1 регистратор (најлон фолија за сваког ученика- његов портфолио). Портфолио је увек доступан и ученицима и родитељима. Помоћу њега се може пратити напредовање сваког ученика током школске године.
Током рада ћемо размењивати искуства, исправљати евентуалне грешке, видети како ученици и родитељи прихватају ову идеју.

ПЕДАГОШКА СВЕСКА НАСТАВНИКА

Ова свеска служи за праћење постигнућа и напредовања ученика током школске године. Сваки наставник већ има табеле за свој предмет у којима еведентира рад ученика током године. Пример:
7pedagoška sveska

Предложено је и усвојено да одељенске старешине приложе у својим педагошким свескама и следеће табеле:
6pedagoška sveska1 list

3______ __ ___________

3Учешће на такмичењима(4)

8Obrazac-disciplinska-odgovornost-ucenika

2. Радионице на Сланом копову

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

3. Прекогранична сарадња Мађарска-Србија и пројекат ,,CULT-NAT HERIT” – Слано копово – радионица (05.10.2013.)

4.  РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА ТЕХНИЧКО И  ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Зрењанин уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине расписало је наградни КОНКУРС за  учитеље и наставнике основних школа Војводине за израду  наставног блога.
Тема: БЛОГ  – ЕЛЕКТРОНСКИ НАСТАВНИК  У ШКОЛИ
Циљ је био да се прикажу иновације у наставном процесу, као и приказ достигнућа и идеја наставника коришћењем савремених технологија електронског учења.
У конкуренцији је било шездесетак блогова.  Оцењивање је вршено у две категорије.  За блогове учитеља од првог до четвртог разреда и блогове наставника од петог до осмог разреда.
Председници жирија били су др Иван Тасић и др Жељко Еремић, a гост на овој свечаности је био и проф. др Слободан Попов, председник Центра за развој и примену науке, технoлогије и информатике из Новог Сада.
РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ КОНКУРСА”БЛОГ-ЕЛЕКТРОНСКИ НАСТАВНИК У ШКОЛИ”  :
– нижи разреди
1. Ђурђица Стојковић (Сусек),
2. Наташа Ненин (Ечка),
3. Јадранка Самопјан (Гајдобра),
4./ 5. Нада Кљајић (Баранда) и  Весна Шкара (Зрењанин).
– виши разреди
1. Славка Чичак (Каћ),
2. Јелена Јањић (Крајишник),
3. Биљана Блажин (Нови Бечеј),
4./ 5. Зоран Живковић (Инђија) и Јелена Иванић (Опово).

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

6. Израда акционог плана, плана рада и реализација радионица ПО

7.  Учешће на конкурсу Општине Нови Бечеј за финансирање програма и пројеката из области «Безбедност саобраћаја и едукација младих» – квиз «Бициклом и пешке, идем без грешке». Школа је добила средства за куповину лаптопа за потребе унапређења наставе.

8. Писање и учешће у реализацији пројекта „Братнер је наш партнер“

9. Такмичење

10 Лични извештај табеларни приказ такмичења, структура бодова у петогодишњем циклусупрограми и пројекти

%d bloggers like this: